การเริ่มต้นของธุรกิจนี้ อาจบอกได้ว่าเกิดจากความชอบล้วนๆ ของผู้เป็นพี่สาวที่มักใช้เวลาว่างใน
การทำเบเกอรี่ ถึงขนาดไปเรียนหาความรู้ เทคนิคแปลกใหม่ด้านเบเกอรี่ จากหลากหลายสถาบัน
และนำมาฝึกฝนฝีมือด้วยตัวอยู่บ่อยครั้ง โดยอาศัยญาติสนิทมิตรสหาย เป็นผู้ตัดสินรสชาติความ
อร่อยที่ลงตัว ซึ่งสูตรขนมต่างๆ ไม่เพียงแต่จะใช้ตำราของไทยเท่านั้น แต่ยังได้ศึกษาตำราจาก
ต่างประเทศด้วย ในการแปลสูตรแล้วนำมาปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย ซึ่งขนมตูเล อัลมอนด์
สุดท้ายได้กลายเป็นขนมที่ผู้ผลิตภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หลังจากได้รับคำชมจากผู้ลิ้มลองทั้งใน
เรื่องรสชาติที่อร่อย สามารถรับประทานได้ต่อเนื่องจนวางไม่ลง ประกอบกับเริ่มจะมีออเดอร์จาก
เพื่อนฝูงให้ผลิตให้ เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยง หรือแม้กระทั่งมีการรับไปจำหน่ายต่อ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
"เมื่อออเดอร์เริ่มเพิ่มมากขึ้น จนเราผลิตไม่ทัน เพราะใช้เวลาหลังเลิกงานช่วงกลางคืนมาผลิตขนม
ขาย สุดท้ายสมาชิกในครอบครัวก็มาคุยกัน เพื่อหาคนผู้ที่จะเข้ามาดูแลกิจการนี้อย่างเต็มตัว และ
สุดท้ายก็กลายเป็นเรา (น้ำฝน) ที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ เข้า
มารับช่วงดูแลด้านการผลิตเต็มตัว เนื่องจากการทำขนมตูเล อัลมอนด์ ต้องเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน
การผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อคุณภาพของขนม และรสชาติที่ต้องรักษามาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในเรื่องวัตถุดิบที่เลือกสรรเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเ นยสด ไข่ไก่ ต้องสดใหม่ และ
อัลมอนด์คุณภาพเกรดเอ ซึ่งการเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่นั้น ถือเป็นหัวใจหลักของการผลิตขนม
เพราะหากวัตถุดิบไม่มาตรฐานตามที่เราต้องการ จะไม่สามารถผลิตขนมให้มีรสชาติอย่างเช่นใน
ปัจจุบันได้”
 
 
 
สนใจติดต่อธุรกิจได้ที่ เกอเต้เบอเกอรี่
โทร. 0945398255, 0939824429