เนยแท้ - เนยเทียม มีประโยชน์และโทษอะไรบ้าง
 
เนย หมายถึง butter ก็ไม่มีอะไรมากหรอก นอกจากว่าเนยแท้ที่ทำจากนมมีราคาสูง เนยเทียมก็เลยถูกเลือกขึ้นมาแทนที่เนยและครีม
เป็นส่วนที่เป็นไขมันของนม
การเรียก "เนย" หรือ "ครีม" ดูที่ส่วนประกอบไขมัน อย่าง whipping cream จะมีไขมันประมาณ 40% ส่วนเนย ใช้เรียกกรณีที่มีไขมัน
มากกว่าน้ำ (เป็นอีมัลชั่นของ water in oil)
เนยแท้
เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากส่วนที่เป็นไขมัน ซึ่งต้องมีความเข้มไม่ต่ำกว่า 80% มีกระบวน
การผลิตคล้ายคลึงกับการทำครีม กล่าวคือมีการปั่นแยกไขมัน การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์
แต่เติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไป เพื่อทำให้ครีมเปรี้ยวหรืออาจเติมเกลือ แล้วนำไปบ่มหรือไม่บ่ม
ก็ได้ตามแต่ชนิดของเนยสด
เนยสด ใช้ประกอบและเป็นส่วนผสมของอาหาร เช่น ใช้ทาขนมปัง เป็นส่วนผสมของขนม
เค้ก และ ไอศกรีม เป็นต้น เนยสด เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน วิตามินเอ ดี และ อี
แก่ร่างกาย
เนยเทียม
จะใช้น้ำมันพืชที่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากมาเติมไฮโดรเจนที่พันธะคู่ น้ำมันเหลวจะกลาย
เป็นไขมันที่แข็งแทน
โทษ นอกจากความอิ่มตัวของมันแล้ว ก็คงเป็นสารเจือปนในระหว่างเติมไฮโดรเจนที่ต้อง
ใช้โลหะพวก Pt ในการผลิต