ประโยชน์ของ "ข้าวสาลี"
 
ข้าวสาลีหนึ่งเมล็ดจะประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 3 ส่วน คือ
1. ด้านในสุดเป็นเมล็ดข้าวสีขาวซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเมล็ดข้าว และประกอบไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรท ซึ่งต้นโอ๊คจะขอ
เรียกทับศัพท์ไปเลยว่าคือ Endosperm

2. ส่วนที่สองคือส่วนด้านนอกที่เคลือบหรือคลุมเมล็ดข้าวสีขาวนั้น แต่ตัวมันเองมีสีน้ำตาลหรือสีเข้มเรียกว่า Bran แป้งโฮลวีทมักจะ
มีส่วนผสมของเปลือกที่หุ้มข้าวขาวดังกล่าว ทำให้แป้งโฮลวีท จึงมีสีออกน้ำตาลๆ หรือสีเข้ม ส่วนนี้จะให้กากอาหาร หรือไฟเบอร์ แร่
ธาตุและไวตามิน

3. ส่วนที่สามที่อยู่ชั้นล่างสุด จะเป็นแหล่งผลิตอาหารและตัวอ่อนหรือต้นอ่อนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นข้าวสาลีในอนาคตนั่นเอง
ซึ่งส่วนนี้เต็มไปด้วยแร่ธาตุและคุณค่าทางอาหารรวมทั้งไขมันด้วย เราเรียกส่วนนี้ว่า Germ หรือ Embyo ส่วนนี้จะให้คุณค่าในด้าน
ของเอ็นไซม์, ไวตามิน, แร่ธาตุ และไขมัน

3 ใน 4 ส่วนของเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดนี่จะประกอบด้วยสารคาร์โบไฮเดรท
หรือที่เราเรียกว่า Starch ส่วนที่เหลือหรือ 1 ใน 4 นั้น คือ โปรตีน, ไขมัน,
ขี้เถ้า และความชื้น ส่วนประกอบเหล่านี้ จะเป็นกุญแจนำเราไปสู่เส้นทาง
แห่งความมหัศจรรย์ในรายละเอียดของแป้งชนิดต่างๆ ว่าทำไมถึงจำเป็น
ต้องเลือกใช้แป้งให้ถูกในการทำขนมอบต่างๆ