ประโยชน์ของน้ำตาล....ที่คุณควรจะรู้
น้ำตาลทรายที่เราใช้บริโภคมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซึ่งนอกจากจะช่วย
ให้อาหารมีรสหวานแล้ว น้ำตาลทรายยังใช้ในการถนอมอาหารและหมักอาหารได้อีกด้วย
ในสิ่งมีชีวิต น้ำตาล ทำหน้าที่ คือ เป็นสารให้พลังงานที่สำคัญที่สุดแก่เซลล์ และเป็นสารตั้งต้น สำหรับการสังเคราะห์ชีวโมเลกุลต่างๆ
ในเซลล์ ซึ่งเมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไป อาหารจะถูกสกัดย่อยด้วยกรดในกระเพาะ ก่อนจะถูกย่อย และดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายโดยลำไส้
เล็กตรงนี้เอง ที่น้ำตาลซูโครสในอาหารจะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคส และฟรุคโทส ซึ่งจะไหลไปตามหลอดเล็กๆ ผ่าน
ผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดไปตามหลอดเส้นเลือดใหญ่ โดยละลายอยู่ในเลือดและไหลกลับมาทางน้ำเหลือง เพื่อเข้าสู่ตับ โดยน้ำตาล
บางส่วนจะถูกสะสมไว้ในตับในรูปของแป้งสีขาวที่ไม่สามารถละลายได้ แต่เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลง แป้งส่วนนี้ จะสามารถละลาย
กลายเป็น น้ำตาล เพื่อส่งเข้าสู่กระแสเลือดและหากมีน้ำตาลเหลืออยู่อีก ร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินเหล่านั้นเป็นไขมัน และเก็บ
ไว้ในชั้นไขมันต่อไป
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่ว่า ความอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารที่มี "น้ำตาล" และ "แป้ง" เป็นสำคัญ ทั้งที่ใน
ความเป็นจริง ภาวะน้ำหนักเกินมีสาเหตุมาจากพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคมีมากกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้ไป ทำให้เกิดการสะสม
ของพลังงานส่วนเกินในรูปของไขมัน ดังนั้นสาเหตุของความอ้วนจึงอยู่ที่ "ปริมาณของอาหาร" มากกว่า "ชนิดของอาหาร"
แม้น้ำตาลจะเป็นสารที่ให้พลังงานสูง (4 กิโลแคลอรี่ ต่อ 1 กรัม) แต่อาหารกลุ่มที่เป็นสาเหตุ
ของความอ้วนได้มากกว่าคาร์โบไฮเดรต และน้ำตาล กลับเป็น "ไขมัน" ซึ่งจากการศึกษาของ
นักวิจัย พบว่า ร่างกายของมนุษย์จะมีวิธีจัดการกับน้ำตาลส่วนเกินได้หลายวิธี ทั้งการเปลี่ยน
รูปเป็นไขมัน รวมถึงการขับปริมาณน้ำตาลส่วนเกินในเลือดออกมาในรูปของปัสสาวะ ข้อพิสูจน์
ก็คือ สัดส่วนของปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายมนุษย์มากกว่าครึ่ง (55 - 90 %) มิได้มา
จากน้ำตาล แต่มาจากไขมันที่เราบริโภคเข้าไป
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย King College พบว่า ผู้ที่บริโภคสารที่ให้ความ
หวานแทนน้ำตาลมีแนวโน้มที่จะบริโภคไขมันเพิ่มขึ้นจากปกติถึง 11 % และมีโอกาสที่จะเป็น
โรคอ้วนมากกว่าเดิมด้วย
อย่างไรก็ตาม มีคนกล่าวว่า การบริโภคไขมันทำให้อิ่มได้ง่ายกว่าน้ำตาลที่สามารถบริโภคได้
อย่างต่อเนื่องไม่หยุด ดังนั้นแม้ไขมันจะให้พลังงานที่สูง และเป็นสาเหตุของโรคอ้วนได้มาก
กว่า  แต่น้ำตาลอาจไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไปได้ และต้องย้อนกลับมาที่พฤติกรรมการบริโภค
อยู่ดี สรุปก็คือ กินอย่างรู้ทันนั่นเอง...