สนใจติดต่อธุรกิจได้ที่ เกอเต้เบอเกอรี่
โทร. 0945398255, 0939824429